Episode 13 - Innspurt mot Sommerløpet

audio Block
Double-click here to upload or link to a .mp3. Learn more

Innhold i episode 13

Sommerløpet er like om hjørnet
Eivind har vært i Italia, og tok ikke med joggesko
Finn har kjøpt såler og sjekke achilles
Ana har løpt i regn
Hvordan optimalisere mot konkurranse
Sommerløpet nærmer seg – hva skjer nå
Finn og eivind løper gjennom sommerløpet

Finn Kollstad