Episode 11 - 8 x 4 minutters intervaller

Eivind og Ana løper 8 x 4 minutters intervaller med bare 1 minutt pause som forberedelse til Sommerløpet! Vi snakker om treningen til Eivind, og erfaringen med trening i ferie (Finn har vært i Dublin)

audio Block
Double-click here to upload or link to a .mp3. Learn more
Finn Kollstad